ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-108/27.11.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-108/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  6 БР.  ПАВИЛИОНИ , СОБСТВЕНОСТ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ. „ЩРОСМАЙЕР, ОБЩИНА „ИЛИНДЕН“

 

Павилион № 1

 

1-во място: „ДЦБ – Груп“ ЕООД с комплексна оценка 79,94 точки

 

Павилион № 2

 

1-во място: „Фиона 2016“ ЕООД с комплексна оценка 95,80 точки.

 

 

Павилион № 3

 

1-во място: „Еуженио Коломбо“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки.

 

 

 „Павилион № 4

 

1-во място: ЕТ „Аро-Арам Татеосян“ с комплексна оценка 100,00 точки.

 

 

Павилион № 5        

   

1-во място: „Ди Си Табако“ ЕООД с комплексна оценка 85,00 точки.

 

Павилион № 6      

 

1-во място: „БГ Табако 2000“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки.

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

 

Нагоре