КОНКУРС №10/2019 г. със Заповед № РД-08-98/31.10.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-98/31.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №10/2019 г.

за отдаване под наем на павилиони, собственост на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, находящи се на  ул. „Щросмайер“, община „Илинден“,  гр. София.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участиев конкурса

могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 05.11.2019г. до 19.11.2019г. 

включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се в гр. София, ж.к„Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2.

За повече информация на тел. 02/4949888.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, ж.к„Иван Вазов” ,бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

Размерът на депозита за участие в конкурса е 200 лева и се внася в офиса на организатора на конкурса „Пазари Запад” ЕАД -

гр. София, ж.к. „Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2 от 05.11.2019 г. до 19.11.2019 г. включително всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре