Повторно обявяване на незаетите маси за сергийна търговия на ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА"

 

ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ

ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №4/2019 са

с номера:

Зеленчуков сектор –

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32А,33А34А,35А

       Промишлен сектор 

33,34,35,36,37,38,40,41

Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г.

Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г.от участника или негов законно упълномощен представител.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се проведена 28.06.2019г.от 10:00часа в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5.

Право на участие

Всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в конкурс №4/2019.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

Необходими документи

Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец – /Образец № 5/ от конкурсната документация.

Нагоре