Нова визия на пазар "Щросмайер"

 

 

 

На 1.07.2019г. „Пазари Запад” ЕАД, в изпълнене на Решешение № 560 от 26.07.2018г. на Столичен общински съвет, започва основна реконструкция на пазар ”Щросмайер”.

Пректът предвижда разрушаване и премахване на съществуващи павилиони, изграждане на нови ВиК и електро инсталации, както и доставка и монтаж на 5 броя нови преместваеми обекти.

Проектът предвижда цялостно облагородяване на  пространство на пазара с нови тревни площи и  тротоарна настилка.

Стойността на инвестицията е 217 000 лв. без ДДС.

Изпълнител на обществената поръчка е класирания на първо място участник „Коломан Инвест“ ЕООД.

list1

list 2

list 3

list 4

list 5

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре