"Изграждане на преместваеми обекти – павилиони за търговия и услуги, намиращи се на пазар "Щросмайер", ул. "Йосиф Щросмайер", гр.София.

Събиране на оферти с обява - текущо
 
11.02.2019г.
 
2019 - 001
 

"Изграждане на преместваеми обекти – павилиони за търговия и услуги, намиращи се на  пазар "Щросмайер", ул. "Йосиф Щросмайер", гр.София.

 

 

 

Нагоре