Обновяване на тротоарната настилка за по-добра визия на пазарната площадка на "Люлин IV-ти м.р"

1

2

Нагоре