„ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД увеличи собствения си капитал

Столична община апортира в капитала на „Пазари Запад“ ЕАД недвижим имот предназначен за пазар, находящ се в ж.к. „Красна поляна“, бул. „Възкресение“ на стойност 1 394 000 лева.

В резултат на извършеното увеличение, капитала на дружеството вече е в размер на 2 438 000 лева .

Нагоре