Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява - текущо
 
21.04.2017г.
 
2017 - 0002
 

"Изграждане на преместваеми обекти – покривни конструкции разположени върху част от територията на универсален общински пазар „Люлин IV м.р."

 Протокол от работата на комисията моля изтеглете от ТУК

Нагоре