Резултати от КОНКУРС № 4 / 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-144 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 4 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 7 бр. ТЕРЕНИ на Универсален общински пазар “Красна поляна”,

Универсален общински пазар “Люлин мк.р.”, Универсален общински пазар “Люлин III мк.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IV мк.р.”

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре