Събиране на оферти

.
 
 
Събиране на оферти с обява - текущо
 
01.02.2017 г.

2017 - 0001

Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата/ миене/ на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД

 

Информация за удължаване на първоначален срок за подаване на оферти моля изтеглете от ТУК.

 

Протокол за разглеждане и оценка на офертите моля изтеглете от ТУК.

 

.

Нагоре