Пазари “ЗАПАД ЕАД” отдава терени за временни коледни базари

Пазари “ЗАПАД ЕАД” отдава терени за временни коледни базари на пазарните
 
площадки в ж.к “Люлин” IVм.р. , ж.к. “Красна поляна” и площад “Славейков”.
 
За повече информация, желаещите да наемат терени, да се обърнат към
 
ръководителите на съответните пазари.
Нагоре