КОНКУРС № 5/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.„ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 5/ 2016г. за отдаване под наем на терени на пазар “Люлин IVм.р." и "Люлин III м.р."

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре