КОНКУРС № 4/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-59/01.11.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД обявява 

КОНКУРС № 4/ 2016г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни,

находящи се на пазар “Красна поляна”, пазар “Люлин IIIм.р.” и пазар “Люлин IVм.р.”

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре