Резултатите от конкурса за класираните на първо място кандидати за наемане на ТЕРЕНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД-08-52/24.10.2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД
 
Резултатите от конкурса за класираните на първо място
кандидати за наемане на 4 броя терени на
ул. „Граф Игнатиев" и на 2 броя терени на пазар „Красна поляна"
Сваляне на прикачените файлове
Нагоре