.  Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД  .

  Процедури - архив   1516

.   Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД .

  Процедури - архив   1525

.   Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД .

  Процедури - архив   1508

Нагоре