РЕШЕНИЕ за временно освобождаване от задължението за плащане на наем на имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД. Моля запознайте се с цялото Решение, качено в НОВИНИ по-долу в сайта.
Toggle Bar

Пазари Красна Поляна

Местоположение:
гр. София 1303, бул. Вардар № 11-А
Управител: Р.Славков, тел.: 0884 605 291

 

Нагоре