Пазари Красна Поляна

Местоположение:
гр. София 1303, бул. Вардар № 11-А
Управител: Р.Славков, тел.: 0884 605 291

 

Нагоре