Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки З А П О В Е Д № РД-01-748/02.09.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.…

  Новини   10
Уведомление за премахване на магазини на Пазар "Люлин IV м.р."

Във връзка с влязла в сила заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община и Определение №5868/14.05.2021г. на Върховен административен съд - Петчленен състав – II колегия, Ви уведомяваме за следното: На 13.08.2021г. от 09:00 часа, Пазари Запад ЕАД ще пристъпи към доброволно изпълнение на заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община и ще започне премахване на Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.4; Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.5 и Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.6, находящи…

  Новини   55
"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД отдава терен с площ от 154 кв.м., находящ се на пазара в ж.к. Люлин I мк.р.

"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД отдава терен с площ от 154 кв.м., находящ се на пазара в ж.к. Люлин I мк.р., ул. "Проф. д-р. Александър Станишев" №7. Теренът е ограден с метална ограда и е с възможност за електрификация.                

  Новини   156
Удължаване срока на извънредна епидемична обстановка

  ЗАПОВЕД На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение…

  Новини   459
Заповед за реда на територията на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД

З А П О В Е Д № РД-08-71 /27.10.2020г. София   На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-2675/26.10.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова   НАРЕЖДАМ:   На  стриктно да се спазват въведените със заповеди на министъра на здравеопазването, както и със заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, както и да се прилагат посочените по –…

  Новини   315

Нагоре