Завърши реконструкцията на пазарна площадка "Щросмайер"

В изпълнение на решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018 г., даващо разрешение на “Пазари Запад” ЕАД да изразходва собствени средства в размер на 217 000 лв. без ДДС, за осъществяване на реконструкция на Пазар „Щросмайер“, след успешно проведена обществена поръчка, дружеството сключи договор за изпълнение с „Коломан Инвест“ ООД. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е в размер на 215 687.01 лв. без ДДС.Цялостната реконструкция, включваща изграждане на нови електро и ВиК инсталации, доставка и монтаж на…

  Новини   209
Започна трети етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден

Съгласно Решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018г. започна трети етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден. На обектът са поставени нови 5 броя преместваеми павилиони. Предстои цялостно облагородяване на пространство на пазара с нови тревни площи и тротоарна настилка.          

  Новини   276
Втори етап от реконструкцията на пазар „Щросмайер“, р-н „Илинден“

Втори етап от реконструкцията на пазар „Щросмайер“, р-н „Илинден“ Започналата реконструкция на пазар „Щросмайер“, стопанисван от „Пазари Запад“ ЕАД е вече във втори етап. Строително-ремонтните дейности започнали в края на месец Юли вървят по график и вече са демонтирани и премахнати съществуващите стари павилиони. Изпълниятелят на обществената поръчка изгражда нова ВиК и електро инсталации и подготвя обектът за поставяне на нови 5 броя преместваеми павилиони.  

  Новини   302
Нова визия на пазар "Щросмайер"

      На 1.07.2019г. „Пазари Запад” ЕАД, в изпълнене на Решешение № 560 от 26.07.2018г. на Столичен общински съвет, започва основна реконструкция на пазар ”Щросмайер”. Пректът предвижда разрушаване и премахване на съществуващи павилиони, изграждане на нови ВиК и електро инсталации, както и доставка и монтаж на 5 броя нови преместваеми обекти. Проектът предвижда цялостно облагородяване на  пространство на пазара с нови тревни площи и  тротоарна настилка. Стойността на инвестицията е 217 000 лв. без ДДС. Изпълнител на обществената поръчка е класирания на…

  Новини   418

Нагоре