"Пазари Запад" ЕАД ще стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец"

Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец". Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството . Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет.  В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.…

  Новини   208
"Пазари Запад" ЕАД ще стопанисва разкрития временен пазар в район „Лозенец“

  Съгласно заповед СОА22-РД09-794/20.04.2022г. "Пазари Запад" ЕАД стопанисва разкрития временен пазар в район „Лозенец“, бул. „Черни връх“  пред РУМ „Лозенец“. Всички търговци на плодове и зеленчуци са добре  дошли на новата пазарна площадка. Все още има свободни маси за сергийна търговия на атрактивни цени. За повече информация на тел. 02/ 49 49 888 и 0888 75 97 17      

  Новини   210
РЕШЕНИЕ No828  на СОС от 16.12.2021 година

РЕШЕНИЕ No828 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от…

  Новини   280
Покана за избор на Мобилен доставчик

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА мобилни УСЛУГИ и ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА „Пазари запад“ EАД   Уважаеми дами и господа, Във връзка с избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа и предоставяне на гарантиран Интернет достъп за офисите на дружеството, моля да ни предоставите ценова оферта за следните услуги: - Месечна абонаментна такса за една SIM карта ; - Цена за разговори в „затворена група” ; - Цена…

  Новини   294
Решение №580 на СОС

РЕШЕНИЕ No580 на Столичния общински съвет от 09.09.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от…

  Новини   392
Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки З А П О В Е Д № РД-01-748/02.09.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.…

  Новини   311

Нагоре