Методика за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

РЕШЕНИЕ  за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД или предоставени на  „Пазари Запад“ ЕАД за управление  1. Наемателите, страни по действащи договори за наем на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружеството или предоставени на Дружеството за управление от Столична община, сключени преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена…

  Новини   257
Решение №136 СОС във връзка с Извънредното положение

  Решение № 136 от 16.04.2020 година за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за…

  Новини   191
Завърши реконструкцията на пазарна площадка "Щросмайер"

В изпълнение на решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018 г., даващо разрешение на “Пазари Запад” ЕАД да изразходва собствени средства в размер на 217 000 лв. без ДДС, за осъществяване на реконструкция на Пазар „Щросмайер“, след успешно проведена обществена поръчка, дружеството сключи договор за изпълнение с „Коломан Инвест“ ООД. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е в размер на 215 687.01 лв. без ДДС.Цялостната реконструкция, включваща изграждане на нови електро и ВиК инсталации, доставка и монтаж на…

  Новини   451
Започна трети етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден

Съгласно Решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018г. започна трети етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден. На обектът са поставени нови 5 броя преместваеми павилиони. Предстои цялостно облагородяване на пространство на пазара с нови тревни площи и тротоарна настилка.          

  Новини   487
Втори етап от реконструкцията на пазар „Щросмайер“, р-н „Илинден“

Втори етап от реконструкцията на пазар „Щросмайер“, р-н „Илинден“ Започналата реконструкция на пазар „Щросмайер“, стопанисван от „Пазари Запад“ ЕАД е вече във втори етап. Строително-ремонтните дейности започнали в края на месец Юли вървят по график и вече са демонтирани и премахнати съществуващите стари павилиони. Изпълниятелят на обществената поръчка изгражда нова ВиК и електро инсталации и подготвя обектът за поставяне на нови 5 броя преместваеми павилиони.  

  Новини   538

Нагоре